Atslēgvārdi
Ūdens apgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, ūdens skaitītāju, ūdensskaitītāju
uzstādīšana, tīklu skalošana, tīklu izbūve. Avārijas dienests ūdensvadam
un kanalizācijai. Siguldas pagasts. More. Mores pagasts. Allažu pagasts.